เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | ค้นหาหอพักใกล้ สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, อพาร์ทเมนท์ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช, อพาร์ทเมนท์,ที่พัก รายวันใกล้ โรงพยาบาลวิภาราม, ห้องพักมี Wi-Fi ใกล้ ห้างซีคอนสแควร์, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | ค้นหาหอพักใกล้ สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, อพาร์ทเมนท์ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช, อพาร์ทเมนท์,ที่พัก รายวันใกล้ โรงพยาบาลวิภาราม, ห้องพักมี Wi-Fi ใกล้ ห้างซีคอนสแควร์, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | ค้นหาหอพักใกล้ สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, อพาร์ทเมนท์ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช, อพาร์ทเมนท์,ที่พัก รายวันใกล้ โรงพยาบาลวิภาราม, ห้องพักมี Wi-Fi ใกล้ ห้างซีคอนสแควร์, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | ค้นหาหอพักใกล้ สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, อพาร์ทเมนท์ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช, อพาร์ทเมนท์,ที่พัก รายวันใกล้ โรงพยาบาลวิภาราม, ห้องพักมี Wi-Fi ใกล้ ห้างซีคอนสแควร์, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | ค้นหาหอพักใกล้ สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, อพาร์ทเมนท์ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช, อพาร์ทเมนท์,ที่พัก รายวันใกล้ โรงพยาบาลวิภาราม, ห้องพักมี Wi-Fi ใกล้ ห้างซีคอนสแควร์, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | ค้นหาหอพักใกล้ สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, อพาร์ทเมนท์ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช, อพาร์ทเมนท์,ที่พัก รายวันใกล้ โรงพยาบาลวิภาราม, ห้องพักมี Wi-Fi ใกล้ ห้างซีคอนสแควร์, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | ค้นหาหอพักใกล้ สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, อพาร์ทเมนท์ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช, อพาร์ทเมนท์,ที่พัก รายวันใกล้ โรงพยาบาลวิภาราม, ห้องพักมี Wi-Fi ใกล้ ห้างซีคอนสแควร์, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | ค้นหาหอพักใกล้ สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, อพาร์ทเมนท์ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช, อพาร์ทเมนท์,ที่พัก รายวันใกล้ โรงพยาบาลวิภาราม, ห้องพักมี Wi-Fi ใกล้ ห้างซีคอนสแควร์, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | ค้นหาหอพักใกล้ สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, อพาร์ทเมนท์ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช, อพาร์ทเมนท์,ที่พัก รายวันใกล้ โรงพยาบาลวิภาราม, ห้องพักมี Wi-Fi ใกล้ ห้างซีคอนสแควร์, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites), ถนน ศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นท์ใหม่ | ค้นหาหอพักใกล้ สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, อพาร์ทเมนท์ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช, อพาร์ทเมนท์,ที่พัก รายวันใกล้ โรงพยาบาลวิภาราม, ห้องพักมี Wi-Fi ใกล้ ห้างซีคอนสแควร์, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตสวนหลวง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
    
คลิ้กที่ภาพเล็ก เพื่อดูภาพขยาย (โดยปกติ ถ้ามีรูปแผนที่ตั้ง ระบบเรา จะจัดวางไว้ที่รูป ตำแหน่งทางขวามือสุดของท่าน โดยอัตโนมัติ)
สถิติการเข้าชม:
 • ราคาค่าบริการต่างๆ
 • รายละเอียดที่พัก
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • โปรโมชั่น
 • Google Map
ค่าเช่า/ เดือน (บาท):
12,000 - 25,000
ค่าเช่ารายวัน (บาท):
850 - 1,000
เงินค่าประกัน (บาท):
24,000 - 50,000
อัตราค่าน้ำต่อหน่วย (บาท):
20
อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท):
8
ที่อยู่:
597/1  ถนน ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพ  10250
หมวด:
Serviced Apartment
โทรศัพท์:
094-959-7361, 023-222-466, Line official: @zaynexpress (prefix with @)
สถานะห้องว่าง:
< มีห้องว่าง >

เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites)

ห้องพักย่านถ.ศรีนครินทร์, กรุงเทพฯ

500 ม. ถึงแอร์พอตลิ้งค์หัวหมาก กับ Zayn Express&Suites ลากกระเป๋ามาแต่ตัวเข้าห้องพักได้เลย เฟอร์นิเจอร์พร้อม เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ จบที่เดียว

เฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง

 • เตียงบิ้วด์อิน (6 ฟุต)
 • ตู้เสื้อผ้าบิ้วอิน 1 ตู้ใหญ่ใส่ได้เยอะ
 • โซฟา
 • กาต้มน้ำ+ตู้เย็น
 • แอร์ 1 เครื่อง
 • เครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง
 • TV 40" 2 เครื่อง
 • ชุดโต๊ะทำงาน 1 โต๊ะ
 • ชั้นวางของใต้ทีวี

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • สระว่ายน้ำ (ใช้ร่วมกับโรงแรม Zayn)
 • แม่บ้านทำความสะอาดห้องทุกสัปดาห์
 • ลิฟท์
 • ที่จอดรถ
 • เข้า/ออก ตึกด้วยระบบ keycard
 • กล้องวงจรปิด ตลอด 24 ชม.

สถานที่ใกล้เคียง

 • วินมอเตอร์ไซค์ 100 m
 • ป้ายรถเมล์ 100 m
 • รถไฟฟ้า Airport Rail Link หัวหมาก 500 m (เดิน)
 • ห้างซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 4.8 km
 • ห้างแม็กซ์แวลู ซุปเปอร์มาร์เก็ต พัฒนาการ 450 m (เดิน)
 • ห้างโลตัส พัฒนาการ 2.7 km
 • ห้างธัญญาพาร์ค 1.2 km
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 3.9 km

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่าง ซอยศรีนครินท์ 17 กับ ซอยศรีนครินทร์ 19 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ สามารถนั่งรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์มาลงที่สถานี หัวหมาก แล้วเดินต่อจากสถานีมาถึง อาคาร เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท (Zayn Express & Suites) ได้เลย ระยะทางเพียง 500 เมตร,
รถประจำทางที่ผ่าน: สาย ปอ. 11, ปอ. 206 และสาย 206

 

ราคาห้องพัก

ประเภทห้อง
ขนาดห้อง (ตรม.)
ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)
ค่าเช่ารายวัน (บาท)
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง
Superior Room
23
12,000
850
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครบครัน
Deluxe Room
35
15,000
1,000
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครบครัน
Suite Room
45
[โทรสอบถาม]
[โทรสอบถาม]
ห้องใหญ่ กว้างขวาง ห้องน้ำเชื่อมกัน 2 ประตู
ค่าไฟหน่วยละ 8 บาท
ค่าน้ำหน่วยละ 20 บาท
 

 

ติดต่อสอบถาม

Phone: 023-222-466
Line official: @zaynexpress(มี @ ด้วยค่ะ)

ใกล้สถานศึกษา:
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ
ใกล้สถานที่อื่นๆ:
สถานีแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก, โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลวิภาราม, ห้างซีคอนสแควร์, ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ, ห้างเดอะไนน์พระราม9, ห้างโลตัส - สาขาพัฒนาการ. ห้างพาราไดส์พาร์ค
  สิ่งอำนวยความสะดวก ในห้องพัก
เครื่องปรับอากาศ
พัดลม
มีห้องน้ำในตัว
เครื่องทำน้ำอุ่น
เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง
เคเบิลทีวี / จานดาวเทียม
โทรศัพท์สายตรง
ห้องครัว
มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( Wi-Fi ) ในห้องพัก
อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ (สุนัข / แมว)
  สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณอาคารที่พัก
ที่จอดรถ
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส | ดูแผนที่ เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส และ รถไฟฟ้ามหานคร
ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) | ดูแผนที่ เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส และ รถไฟฟ้ามหานคร
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link | ดูแผนที่ เส้นทางรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต_เรล_ลิงก์
มีร้านอินเตอร์เน็ต / ให้บริการอินเตอร์เน็ตในห้องพัก
มีระบบรักษาความปลอดภัย / คีย์การ์ด
สระว่ายน้ำ
โรงยิม / ฟิตเนส
ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า
ร้านเสริมสวย
 ปรับปรุงข้อมูลหลังสุด : Feb 2, 2023
< No promotion at this time >


ติดต่อเจ้าหน้าที่:  เซย์น เอ็กเพรส แอนด์ สวีท


 


เส้นทางและสถานีรถไฟฟ้าสายต่างๆ
ภาพประกอบ และข้อความรายละเอียดที่พักต่างๆ ในเว็บนี้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา กรุณาทำหนังสือขออนุญาต โดยแจ้งทีมงานเราอย่างเป็นทางการ ก่อนนำภาพ หรือข้อความส่วนใดไปใช้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือสื่อดิจิตอล หรือ สิ่งพิมพ์อื่นใด หากฝ่าฝืน หรือละเมิด ทีมงานเราจะ ดำเนินคดีถึงขั้นสูงสุด ตามที่กฎหมาย ได้บัญญัติไว้
"ค้นหา ที่พัก ได้ไว ดั่งใจนึก"
หน้าหลัก | ค้นหาที่พักในหมวดต่างๆ | คำถามที่พบบ่อย | แผนผังเว็บไซต์ 
สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ | ลงโฆษณากับเรา

Since 2005: เว็บนายอพาร์ทเม้นต์ ดอท คอม เปิดให้บริการ ค้นหาข้อมูลที่พัก ทางระบบ ออนไลน์ มาตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม พศ. 2548