สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | อพาร์ทเม้นท์ใกล้ สนามบินดอนเมือง, หอพักใกล้ ทางด่วน, ค้นหาหอพักใกล้ Toll Way, อพาร์ทเมนท์ใกล้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีอพาร์ทเม้นท์ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เช่าห้องพักใกล้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | อพาร์ทเม้นท์ใกล้ สนามบินดอนเมือง, หอพักใกล้ ทางด่วน, ค้นหาหอพักใกล้ Toll Way, อพาร์ทเมนท์ใกล้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีอพาร์ทเม้นท์ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เช่าห้องพักใกล้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | อพาร์ทเม้นท์ใกล้ สนามบินดอนเมือง, หอพักใกล้ ทางด่วน, ค้นหาหอพักใกล้ Toll Way, อพาร์ทเมนท์ใกล้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีอพาร์ทเม้นท์ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เช่าห้องพักใกล้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | อพาร์ทเม้นท์ใกล้ สนามบินดอนเมือง, หอพักใกล้ ทางด่วน, ค้นหาหอพักใกล้ Toll Way, อพาร์ทเมนท์ใกล้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีอพาร์ทเม้นท์ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เช่าห้องพักใกล้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | อพาร์ทเม้นท์ใกล้ สนามบินดอนเมือง, หอพักใกล้ ทางด่วน, ค้นหาหอพักใกล้ Toll Way, อพาร์ทเมนท์ใกล้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีอพาร์ทเม้นท์ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เช่าห้องพักใกล้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ (Sareedaya Boutique Apartment), ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี,อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า | อพาร์ทเม้นท์ใกล้ สนามบินดอนเมือง, หอพักใกล้ ทางด่วน, ค้นหาหอพักใกล้ Toll Way, อพาร์ทเมนท์ใกล้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในอำเภอปากเกร็ด,ค้นหาที่พัก ห้องพักในนนทบุรี
    
คลิ้กที่ภาพเล็ก เพื่อดูภาพขยาย (โดยปกติ ถ้ามีรูปแผนที่ตั้ง ระบบเรา จะจัดวางไว้ที่รูป ตำแหน่งทางขวามือสุดของท่าน โดยอัตโนมัติ)

สถิติการเข้าชม: 59.99 K
 • รายละเอียดที่พัก
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • โปรโมชั่น
 • Google Map
ที่อยู่:
96 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี  11120
หมวด:
Apartment
โทรศัพท์:
095-2494712 ,0800152629, 0963369519, 0939363611
สถานะห้องว่าง:
< มีห้องว่าง >
ค่าเช่า/ เดือน (บาท):
4,500 - 12,000
ค่าเช่ารายวัน (บาท):
< กรุณาโทรสอบถาม >
เงินค่าประกัน (บาท):
10,000 - 14,000
อัตราค่าน้ำต่อหน่วย (บาท):
15
อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท):
4
 

สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์ต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com

ห้องพัก ใกล้ปากซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17, ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

อพาร์ทเม้นต์ต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.comเปิดใหม่ ใกล้ห้างต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.comเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะเพียง 200 เมตร เดินทาง ไป-มาสะดวก สบาย มีระบบรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ในทำเลทอง ใกล้สำนักงานต่างๆเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ, คาร์ฟูร์ แจ้งวัฒนะ, โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, UCOM, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, อิมแพคเมืองทองธานี เป็นต้น

บริการด้วยอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี (Wi-Fi) ในห้องพัก และช่องสัญญาณดาวเทียมกว่า 20 ช่องฟรี

รถเมล์สายที่ผ่าน:
รถธรรมดา สาย 52, 150, 166, 356
รถปรับอากาศ สาย 150, 166, 356

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • แอร์ต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com
 • ทีวีต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com ตู้เย็น5คิว เครื่องทำน้ำอุ่น
 • เตียงนอน 5-6 ฟุต ที่นอนสปริง 5-6 ฟุต
 • โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้าต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com โซฟา ผ้าม่าน
 • โต๊ะวางทีวีต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com
 • โต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้ 2 ตัว
 • โต๊ะกลมอเนกประสงค์
 • ชั้นวางหนังสือ
 • ตู้อาบน้ำ
 • ซิงค์ล้างจาน

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17, ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

รายละเอียดห้องพัก และเงื่อนไขการเข้าพัก

ประเภทห้อง
ขนาดห้อง (ตรม.)
ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง
หมายเหตุ
Type A
40
12,500 บาท  ลดเหลือ 6,500 - 8500 บาท / รายวันราคา Call
แอร์ต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com ทีวีต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com ตู้เย็น5คิว เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงนอน6ฟุต ที่นอนสปิง6ฟุต โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้าต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com โซฟา ผ้าม่าน โต๊ะวางทีวีต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com โต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้2ตัว โต๊ะกลมอเนกประสงค์ ชั้นวางหนังสือ ตู้อาบน้ำ ซิงค์ล้างจาน / ฟรีสถานที่จอดรถส่วนตัว
ห้อนนอน 1ห้อง ห้องน้ำ1ห้อง ห้องรับแขก1ห้อง
Type B
34
6,000
ลดเหลือ
5,000 - 5,500
/ รายวัน Call
แอร์ต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงนอน6ฟุต ที่นอนสปิง6ฟุต โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้าต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com ตู้โชว์พร้อมวางทีวีต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com ผ้าม่านโต๊ะ ทานข้าวพร้อมเก้าอี้2ตัว ซิงค์ล้างจาน
ต้องการเช่าทีวีต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.comตู้เย็น สามารถแจ้งได้
Type C, D
28
5,000 ลดเหลือ 4,500 (เฉพาะเฟอร์นิเจอร์ต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.comสีโอ๊ค)
5,000 ราคานี้สำหรับห้องมุมเฟอร์นิเจอร์ต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.comสีขาว 
แอร์ต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงนอน5ฟุต ที่นอนสปิง5ฟูต ตู้เสื้อผ้าต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.comพร้อมกระจก โต๊ะวางทีวีต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.comขนาดยาว ผ้าม่าน โต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้2ตัว ซิงค์ล้างจาน
ต้องการเช่าทีวีต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.comตู้เย็น สามารถแจ้งได้

 

เงื่อนไขการเข้าพัก

 • จ่ายชำระค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนพร้อมจ่ายชำระเงินค่าประกันความเสียหาย 2 เดือน โดยผู้เช่าพักต้องอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า1ปี จึงจะคืนเงินประกันให้เมื่อครบกำหนัดสัญญาเช่า หรือ ย้ายออก
 • กำหนดระยะเวลาในการทำสัญญาขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (กรณีขอทำสัญญาเช่า 6 เดือน ต้องเช่าห้อง TYPE A เท่านั้น)
 • Free Wi-Fi
 • อัตราค่าน้ำประปาหน่วยละ15บาท (ค่าบำรุงรักษามิเตอร์เดือนละ 100 บาท)
 • อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท (ค่าบำรุงรักษามิเตอร์เดือนละ 100 บาท)
 • ค่าคีย์การ์ด 200 บาท และค่ารองกันเปื้อน 500 บาทในการเข้าพัก
 • ค่าจอดรถยนต์ เดือนละ 300, 600 และ 1000 บาท ตามที่ตกลงในวันที่ทำสัญญา
 • ในการย้ายออก จะต้องเสียค่าทำความสะอาดห้องละ 1,000 บาท
 • การเช่าทีวีต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.com ตู้เย็น มีค่าเช่าเครื่องละ 500 บาท / เดือน
 • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ 18:00 นน. - 06:00 น.

**มีระเบียงห้องทุกห้อง**
*เฟอร์นิเจอร์ต้นฉบับข้อความนี้มาจากเว็บ 9apartment.comอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราเห็นเหมาะสมในแต่ละห้องพักเพื่อให้เข้ากับห้องมากที่สุด
เบอร์โทรในการติดต่อ
095-2494712

FACEBOOK : สรีดาญา พร็อพเพอร์ตี้
LINE : SAREEDAYA2
E-MAIL : SAREEDAYA2@HOTMAIL.COM

สรีดาญา พร็อพเพอร์ตี้
บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 17
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ใกล้สถานศึกษา:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU), มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
ใกล้สถานที่อื่นๆ:
สนามบินดอนเมือง, ทางด่วน,Toll Way, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ, คาร์ฟูร์ แจ้งวัฒนะ, โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, UCOM, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, อิมแพคเมืองทองธานี, เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
  สิ่งอำนวยความสะดวก ในห้องพัก
เครื่องปรับอากาศ
พัดลม
มีห้องน้ำในตัว
เครื่องทำน้ำอุ่น
เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง
เคเบิลทีวี / จานดาวเทียม
โทรศัพท์สายตรง
ห้องครัว
มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( Wi-Fi ) ในห้องพัก
อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ (สุนัข / แมว)
  สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณอาคารที่พัก
ที่จอดรถ
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส | ดูแผนที่ เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส และ รถไฟฟ้ามหานคร
ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) | ดูแผนที่ เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส และ รถไฟฟ้ามหานคร
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link | ดูแผนที่ เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส และ รถไฟฟ้ามหานคร
มีร้านอินเตอร์เน็ต / ให้บริการอินเตอร์เน็ตในห้องพัก
มีระบบรักษาความปลอดภัย / คีย์การ์ด
สระว่ายน้ำ
โรงยิม / ฟิตเนส
ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า
ร้านเสริมสวย
 ปรับปรุงข้อมูลหลังสุด : Jan 15, 2019
< No promotion at this time >ติดต่อเจ้าหน้าที่:  สรีดาญา บูติก อพาร์ทเม้นต์


 


เว็บไซต์นี้ ได้รับการจดทะเบียน พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ กับทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คลิกที่แบนเนอร์ DBD เพื่อดูรายละเอียด
ที่พักราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย    เขตคลองสาน    เขตคลองสามวา    เขตคันนายาว    เขตจตุจักร    เขตจอมทอง    เขตดอนเมือง    เขตดินแดง    เขตดุสิต    เขตตลิ่งชัน    เขตทวีวัฒนา    เขตทุ่งครุ    เขตธนบุรี    เขตบางเขน    เขตบางแค    เขตบางกอกใหญ่    เขตบางกอกน้อย    เขตบางกะปิ    เขตบางขุนเทียน    เขตบางคอแหลม    เขตบางซื่อ    เขตบางนา    เขตบางบอน    เขตบางพลัด    เขตบางรัก    เขตบึงกุ่ม    เขตปทุมวัน    เขตประเวศ    เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย    เขตพญาไท    เขตพระโขนง    เขตพระนคร    เขตภาษีเจริญ    เขตมีนบุรี    เขตยานนาวา    เขตราชเทวี    เขตราษฎร์บูรณะ    เขตลาดกระบัง    เขตลาดพร้าว    เขตวังทองหลาง    เขตวัฒนา    เขตสวนหลวง    เขตสะพานสูง    เขตสัมพันธวงศ์    เขตสาทร    เขตสายไหม    เขตหนองแขม    เขตหนองจอก    เขตหลักสี่    เขตห้วยขวาง   ภาพประกอบ และข้อความรายละเอียดที่พักต่างๆ ในเว็บนี้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา กรุณาทำหนังสือขออนุญาต โดยแจ้งทีมงานเราอย่างเป็นทางการ ก่อนนำภาพ หรือข้อความส่วนใดไปใช้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือสื่อดิจิตอล หรือ สิ่งพิมพ์อื่นใด หากฝ่าฝืน หรือละเมิด ทีมงานเราจะ ดำเนินคดีถึงขั้นสูงสุด ตามที่กฎหมาย ได้บัญญัติไว้
"ค้นหา ที่พัก ได้ไว ดั่งใจนึก"
หน้าหลัก | ค้นหาที่พักในหมวดต่างๆ | คำถามที่พบบ่อย | แผนผังเว็บไซต์ 
สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ | ลงโฆษณากับเรา

Since 2005: เว็บนายอพาร์ทเม้นต์ ดอท คอม เปิดให้บริการ ค้นหาข้อมูลที่พัก ทางระบบ ออนไลน์ มาตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม พศ. 2548