ภาพที่ 1 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | อพาร์ทเม้นท์ใหม่ใกล้ BIG C ลาดพร้าว (อิมพีเรียลเก่า), ห้องเช่าใกล้ Lotus บางกะปิ, อพาร์ทเมนท์ใกล้ รามอินทรา, หอพักใกล้ เดอะมอลล์บางกะปิ, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 2 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) หอพักใกล้ โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, หอพักให้เช่าใกล้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 3 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | อพาร์ทเม้นท์ใหม่ใกล้ BIG C ลาดพร้าว (อิมพีเรียลเก่า), ห้องเช่าใกล้ Lotus บางกะปิ, อพาร์ทเมนท์ใกล้ รามอินทรา, หอพักใกล้ เดอะมอลล์บางกะปิ, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 4 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) หอพักใกล้ โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, หอพักให้เช่าใกล้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 5 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | อพาร์ทเม้นท์ใหม่ใกล้ BIG C ลาดพร้าว (อิมพีเรียลเก่า), ห้องเช่าใกล้ Lotus บางกะปิ, อพาร์ทเมนท์ใกล้ รามอินทรา, หอพักใกล้ เดอะมอลล์บางกะปิ, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 6 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) หอพักใกล้ โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, หอพักให้เช่าใกล้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 7 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | อพาร์ทเม้นท์ใหม่ใกล้ BIG C ลาดพร้าว (อิมพีเรียลเก่า), ห้องเช่าใกล้ Lotus บางกะปิ, อพาร์ทเมนท์ใกล้ รามอินทรา, หอพักใกล้ เดอะมอลล์บางกะปิ, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 8 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) หอพักใกล้ โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, หอพักให้เช่าใกล้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 9 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | อพาร์ทเม้นท์ใหม่ใกล้ BIG C ลาดพร้าว (อิมพีเรียลเก่า), ห้องเช่าใกล้ Lotus บางกะปิ, อพาร์ทเมนท์ใกล้ รามอินทรา, หอพักใกล้ เดอะมอลล์บางกะปิ, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 10 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) หอพักใกล้ โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, หอพักให้เช่าใกล้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 11 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | อพาร์ทเม้นท์ใหม่ใกล้ BIG C ลาดพร้าว (อิมพีเรียลเก่า), ห้องเช่าใกล้ Lotus บางกะปิ, อพาร์ทเมนท์ใกล้ รามอินทรา, หอพักใกล้ เดอะมอลล์บางกะปิ, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 12 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) หอพักใกล้ โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, หอพักให้เช่าใกล้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 13 สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน (Studio One, Studio Zone), ถ.ลาดพร้าว, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร,อพาร์ทเม้นต์, | อพาร์ทเม้นท์ใหม่ใกล้ BIG C ลาดพร้าว (อิมพีเรียลเก่า), ห้องเช่าใกล้ Lotus บางกะปิ, อพาร์ทเมนท์ใกล้ รามอินทรา, หอพักใกล้ เดอะมอลล์บางกะปิ, , ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ในเขตวังทองหลาง,ค้นหาที่พัก ห้องพักในกรุงเทพมหานคร
    
คลิ้กที่ภาพเล็ก เพื่อดูภาพขยาย
สถิติการเข้าชม: loading
 • ราคาค่าบริการต่างๆ
 • รายละเอียดที่พัก
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
ค่าเช่า/ เดือน (บาท):
3,700 - 6,500
เงินค่าประกัน (บาท):
8,000 - 10,000
อัตราค่าน้ำต่อหน่วย (บาท):
18.19
อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท):
7
ที่อยู่:
182 ซ. ลาดพร้าว 102 ถ.ลาดพร้าว  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ  10310
 

แสดงแผนที่

หมวด:
Condominium
โทรศัพท์:
02-9319426-27, 088-287-4956
สถานะห้องว่าง:
< มีห้องว่าง >

สตูดิโอวัน สตูดิโอโซน

พื้นที่ประกอบการพาณิชย์ เหมาะทำร้านอาหารเครื่องดื่ม ทำเลดี!!
ที่จอดรถกว่า 600 คัน


เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 - 20.00 น.
Tel. 02-9319426 - 27, 088-287-4956
และ Line id : studio.one-zone  

อัตราค่าเช่ารายเดือน

STUDIO ZONE (ขนาด 27 ตรม.)
แบบห้องมาตรฐาน
อัตราปกติ
เงินประกัน
รวมเงินประกัน
รูปห้อง
โปรโมชั่น
สัญญา 1 ปี
ห้องสแตนดาร์ดเฟอร์นิเจอร์ สีบีช (เฟอร์นิเจอร์+แอร์)
Standard Furniture + A/C
4,200
8,000
12,200
ห้องสแตนดาร์ดเฟอร์นิเจอร์ สีบีช (เฟอร์นิเจอร์+แอร์)
3,700
ห้องสแตนดาร์ดเฟอร์นิเจอร์ สีโซลิค (เฟอร์นิเจอร์+แอร์)
Standard Furniture - Solic Furniture + A/C
4,500
8,000
12,500
ห้องสแตนดาร์ดเฟอร์นิเจอร์ สีโซลิค (เฟอร์นิเจอร์+แอร์)
4,000
ห้องคลาสสิค (เฟอร์นิเจอร์ + แอร์)
Superior Furniture - Teak Furniture + A/C
4,500
8,000
12,500
ห้องคลาสสิค (เฟอร์นิเจอร์ + แอร์)
4,000
ห้องโมเดิร์น (เฟอร์นิเจอร์ + แอร์) Superior Furniture - Koncept Furniture + A/C
4,700
8,000
12,700
ห้องโมเดิร์น (เฟอร์นิเจอร์ + แอร์)
4,200STUDIO ONE (ขนาด 32, 36.75 ตรม.)
แบบห้องมาตรฐาน
อัตราปกติ
โปรโมชั่น
รวมเงินประกัน
รูปห้อง
โปรโมชั่น
สัญญา 1 ปี
(1) ห้องเฟอร์นิเจอร์ + แอร์ / 32 ตรม.
5,000
10,000
15,000
ห้องเฟอร์นิเจอร์ + แอร์ /  32 ตรม.
 
4,500
ห้องเฟอร์นิเจอร์ + แอร์ / 36.75 ตรม.
Standard Furniture + A/C
5,300
10,000
15,300
4,800
(2) ห้องโซลิค (เฟอร์นิเจอร์+แอร์) / 32 ตรม.
5,200
10,000
15,200
ห้องโซลิค (เฟอร์นิเจอร์+แอร์) / 32 ตรม.
 
4,700
ห้องโซลิค (เฟอร์นิเจอร์ + แอร์) / 36.75 ตรม.
Superior Furniture - Solic Furniture + A/C
5,500
10,000
15,500
5,000
(3) ห้องคลาสสิค (เฟอร์นิเจอร์+แอร์) / 32 ตรม.
5,300
10,000
15,300
ห้องคลาสสิค (เฟอร์นิเจอร์+แอร์) / 32 ตรม.
 
4,800
ห้องคลาสสิค (เฟอร์นิเจอร์ + แอร์) / 36.75 ตรม.
Superior Furniture - Teak Furniture + A/C
5,600
10,000
15,600
5,100
(4) ห้องโมเดิร์น (เฟอร์นิเจอร์+แอร์) / 32 ตรม.
5,500
10,000
15,500
ห้องโมเดิร์น (เฟอร์นิเจอร์+แอร์) / 32 ตรม.
 
5,000
ห้องโมเดิร์น (เฟอร์นิเจอร์+แอร์) / 36.75 ตรม.
Superior Furniture - Koncept Furniture + A/C
6,000
10,000
16,000
5,500

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • บริการ Hi-speed Internet Wi-Fi  / 500 บาทต่อเดือน ดูฟรี Cable TV เบอร์ภายใน ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
 • ระบบประตู Key Card
 • กล้องวงจรปิด
 • ลิฟท์โดยสาร
 • สระว่ายน้ำ ผู้ใหญ่ 40 บาท ต่อครั้ง, เด็ก 20 บาท ต่อครั้ง
 • ร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร
 • ร้านเสริมสวย
 • ร้าน ซัก อบ รีด
 • บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ตู้น้ำหยอดเหรียญ
 • ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์, กสิกรไทย

 

สาธารณูปโภค

- น้ำ 18.19 บาท
- ไฟ 7 บาท

การเดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (ใต้ดิน - สถานีลาดพร้าว) 
และสตูดิโอวัน, สตูดิโอโซน ยังตั้งอยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า ลาดพร้าว 83 (สายสีเหลือง จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้: ปี 2566)
มีรถเมล์และรถปรับอากาศหลายสายผ่าน
อาทิ 92, 182, 156, 126, 145, 122, 8, 134ก, 178, 96, 44, 27, 151, 137, ปอ. 514, ปอ.545, ปอ.73ก, ปอ.92, ปอ.44, ปอ.502, ปอ.137

แอดไลน์โดย QR Code ด้านล่าง:
scan line id QR Code of Studio Zone Studio Oneใกล้สถานศึกษา:
โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
ใกล้สถานที่อื่นๆ:
BIG C ลาดพร้าว (อิมพีเรียลเก่า), Lotus บางกะปิ, รามอินทรา, เดอะมอลล์บางกะปิ, แมคโครบางกะปิ, เมเจอร์บางกะปิ, สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว 83
  สิ่งอำนวยความสะดวก ในห้องพัก
เครื่องปรับอากาศ
พัดลม
มีห้องน้ำในตัว
เครื่องทำน้ำอุ่น
เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง
เคเบิลทีวี / จานดาวเทียม
โทรศัพท์สายตรง
ห้องครัว
มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( Wi-Fi ) ในห้องพัก
อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ (สุนัข / แมว)
  สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณอาคารที่พัก
ที่จอดรถ
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส | ดูแผนที่ เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส และ รถไฟฟ้ามหานคร
ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) | ดูแผนที่ เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส และ รถไฟฟ้ามหานคร
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link | ดูแผนที่ เส้นทางรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต_เรล_ลิงก์
มีร้านอินเตอร์เน็ต / ให้บริการอินเตอร์เน็ตในห้องพัก
มีระบบรักษาความปลอดภัย / คีย์การ์ด
สระว่ายน้ำ
โรงยิม / ฟิตเนส
ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า
ร้านเสริมสวย
 1. ▫ แผนที่เส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ
 2. ▫ ตรวจสภาพจราจรของกรุงเทพมหานคร จาก Google Maps
 3. ▫  หากต้องการดูเส้นทางการเดินรถ(เมล์) ที่อาจเกี่ยวข้องกับสถานที่พักแห่งนี้ คลิ้กที่ : เว็บขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

"ค้นหา ที่พัก ได้ไว ดั่งใจนึก"
หน้าหลัก | ค้นหาที่พักในหมวดต่างๆ | คำถามที่พบบ่อย | แผนผังเว็บไซต์ 
ลงโฆษณากับเรา

Since 2005: เว็บนายอพาร์ทเม้นต์ ดอท คอม เปิดให้บริการ ค้นหาข้อมูลที่พัก ทางระบบ ออนไลน์ มาตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม พศ. 2548